Jaké služby poskytujeme

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE 

Nabízíme Vám kompletní zpracování daňové evidence - od převzetí prvotních dokladů od klienta, po zaúčtování a zpracování měsíčních nebo čtvrtletních výkazů dle požadavků klienta.  

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku
 • zpracování přiznání k DPH
 • tisk konečných verzí zpracovaných podkladů
 • zpracování účetní závěrky
 • vystavení výdajových a příjmových pokladních dokladů
 • fakturace
 • zpracování knihy jízd
   

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 

Kompletní zpracování účetnictví. Zpracování účetních výkazů, tzn.:

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • zpracování a vedení účetního deníku
 • zpracování a vedení hlavní knihy
 • zpracování a vedení pokladní knihy
 • zpracování a vedení knih pohledávek a závazků
 • zpracování a vedení knihy dlouhodobého a drobného majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • zpracování účetní závěrky
 • zpracování a vystavení příjmových a výdajových dokladů
 • vedení skladového hospodářství
 • tisk faktur
 • provedení zpracování inventarizace investičního majetku a zásob
   

MZDY A PERSONALISTIKA 

Kompletní zpracování mzdové a personální agendy v programu UNICOS, zajištění všech výkazů pro příslušné úřady a kontakt s těmito úřady ve věcech personalistiky a mezd (přihlášky, odhlášky, měsíční mzdové výkazy, ELDP …).
Měsíčně spočítáme výplaty včetně veškerých dohod či odměn a připravíme veškeré bankovní příkazy.
 
 

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Na základě účetnictví Vám zpracujeme veškerá daňová přiznání. Zajistíme doručení těchto daňových přiznání příslušnému správci daně a klientovi předáme kopie.  

 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování přiznání k dani silniční a záloh k silniční dani
 • zpracování daňových přiznání k dani z nemovitostí a z převodu nemovitostí
   

OSTATNÍ SLUŽBY

Cestovní příkazy, knihy jízd, sledovaní průměrné spotřeby PHM u vozidel klientů, sledování vývoje zakázek, účetní poradenství, ostatní administrativní práce dle požadavků klienta (např. fakturace, zakládání společností s.r.o. ….)

Samozřejmostí je zastupování klienta při kontrolách FÚ, OSSZ, ZP, ŽÚ, ÚP.

 

Naší snahou je klientovi co nejvíc odlehčit!